gravitacijska konstanta

gravitacijska konstanta (znak G), prirodna konstanta koja se pojavljuje u općem zakonu gravitacije kao faktor razmjernosti privlačne sile između dvaju tijela na određenoj udaljenosti i njihovih masa. Prvi ju je izmjerio Henry Cavendish 1798. s pomoću precizne torzijske vage. Današnja izmjerena vrijednost gravitacijske konstante iznosi: G = 6,674 08 · 10–11 Nm²/kg².

gravitacijska konstanta. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2018. Pristupljeno 16.7.2019. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=69664>.