Upit iran, pronađeno natuknica: 110

Sjedinjene Američke Države

Sjedinjene Američke Države (akronim SAD; United States of America, akronim USA), država u Sjevernoj ...

sjekira

sjekira, ručno oruđe ili hladno oružje u obliku plosnata klina sa širokom oštricom; služi za sječenje, ...

smokva

smokva (Ficus), biljni rod iz por. dudova (Moraceae), s približno 600 vrsta, koje su raširene u toplijim ...

špinat

špinat (njem. Spinat < španj. espinaca < arap. isfināǧ < perz. ispanāǧ) (Spinacia oleracea), jednogodišnja ...

svila

svila, tanko prirodno proteinsko vlakno koje proizvode gusjenice nekih leptira (svilci) pri izradbi ...

svjetski ratovi

svjetski ratovi, dva izravna globalna oružana sukoba vodećih europskih i svjetskih sila i njihovih saveznika, ...

Taftazani, Saduddin Masud ibn Umar al-

Taftazani [~za'ni], Saduddin Masud ibn Umar al-, arapski vjerski pravnik, teolog, filolog, retoričar, ...

talibani

talibani (perz. ṭālibān: učenici), pripadnici radikalnoga islamističkoga pokreta koji su 1996–2001. ...

Tatarstan

Tatarstan (Татарстан; tradicionalno Tatarija), republika u srednjem Povolžju, Rusija; 67 800 km2, 3 786 358 st. ...

Tharaud, Jérôme i Jean

Tharaud [taʀọ'], braća, francuski pisci: Jérôme (Saint-Junien, 18. V. 1874 – Pariz, 28. I. 1953) i Jean ...

|<  1  2  3  4  5  6  7  8  9 (10)  >