STRUKE:

giroskop

ilustracija
GIROSKOP u kardanskom okviru

giroskop (žiroskop) (grč. γῦρος: krug ili γυρός: okrugao, zaobljen + -skop), instrument kojemu je glavni dio zvrk (čigra). Zvrk su poznavali već stari Kinezi. Matematičke osnove teorije zvrka s pomoću Euleorvih kutova opisao je Leonhard Euler 1765. Léon Foucault konstruirao je 1851. spravu koja mu je služila za demonstraciju činjenice da Zemlja djeluje kao zvrk, i nazvao je giroskopom. Giroskopi koji se upotrebljavaju u različitim uređajima imaju zvrk što rotira velikom brzinom, katkad i više od 20 000 o/min; za pogon najčešće služe asinkroni elektromotori kojima je rotor dio zvrka, a katkad se zvrk pogoni i pneumatički. Dinamička svojstva giroskopa: giroskopska inercija, precesija, nutacija i giroskopski reakcijski moment koriste se za naprave kao što su girokompas, umjetni ili girohorizont (kod zrakoplova), giroskopski držač smjera (na torpedima i raketama), giroskopski stabilizator (protiv ljuljanja brodova), giroautopilot (za vođenje zrakoplova bez sudjelovanja pilota) i sl.

Giroskopska inercija svojstvo je brzo rotirajućega zvrka da zadržava svoju orijentaciju u prostoru tromošću mnogo većom nego što bi to odgovaralo samo masi zvrka. Pritom ako neki vanjski zakretni moment nastoji pomaknuti zvrk iz njegove ravnine rotacije, os zvrka neće skrenuti u smjeru djelovanja sile, već u ravnini okomitoj na taj smjer. To skretanje osi rotacije naziva se precesija. Giroskopski reakcijski moment posljedica je inercije rotirajućega zvrka, a javlja se kao pritisak na ležajeve i postolje zvrka ako ga neki vanjski moment sile nastoji pomaknuti iz ravnine rotacije, odn. kada pokuša skrenuti njegovu os iz njezina smjera.

giroskop. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2018. Pristupljeno 14.11.2019. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=22090>.