Kanal Maloga Stona

Kanal Maloga Stona (udomaćeno Malostonski kanal), zaljev između poluotokâ Kleka i Pelješca; dug je 21 km, širok do 2,2 km, dubok do 28 m. Od Neretvanskoga kanala odvojen je Malim morem; dijeli ih crta rt Blaca – rt Međed. Na ulazu, uz sjevernu obalu, nalazi se zaljev Klek-Neum. Veće uvale: Bjejevica i Bistrina. Uzgoj kamenica i lubina. Glavno je naselje Mali Ston (165 st., 2001). Dio zaljeva (4821 ha) jugoistočno od crte Sreser – Duba zaštićen je kao posebni rezervat u moru (od 1983).

Kanal Maloga Stona. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2018. Pristupljeno 17.6.2019. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=30152>.