STRUKE:

poliedar

ilustracija
POLIEDAR, 1. tetraedar; 2. kocka; 3. oktaedar; 4. dodekaedar; 5. ikozaedar

poliedar (prema grč. πολύεδρος: višestran), geometrijsko tijelo omeđeno ravnim plohama, višekutima. Stranice su višekuta bridovi, a vrhovi tih višekuta vrhovi su poliedra. Prema broju ploha poliedri se nazivaju: tetraedar (četiri plohe), pentaedar (5), heksaedar (6), oktaedar (8), dekaedar (10) dodekaedar (12), ikosaedar (20) i dr. Najpoznatiji su poliedri prizma, paralelepiped, piramida i obelisk. Konveksni poliedar unutar svog tijela sadrži sve svoje dijagonale, konkavni poliedar ima dijagonale koje izlaze iz tijela.

Pravilni poliedri omeđeni su sukladnim pravilnim poligonima u kojima se u svakom vrhu sastaje jednak broj bridova, nazivaju se Platonova tijela. Nepravilni poliedri poliedri kojima su plohe pravilni, ali ne svi međusobno jednaki višekutnici, nazivaju se Arhimedova tijela.

poliedar. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2018. Pristupljeno 15.12.2019. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=49141>.