STRUKE:

radiovalovi

radiovalovi, dio spektra elektromagnetskih valova koji ima najveće valne duljine i najmanje frekvencije, obuhvaća valove valnih duljina od približno 30 km do 1 mm, odnosno frekvencije od 10 kHz do 3000 GHz. Proizvode se s pomoću antena a primjenjuju u radiokomunikacijama. Istraživanjima radioizvora u svemiru bavi se radioastronomija.

radiovalovi. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2018. Pristupljeno 26.4.2019. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=51511>.