jakost gravitacijskoga polja

jakost gravitacijskoga polja (znak γ), vektorska fizikalna veličina koja opisuje izvor gravitacijskoga polja; jednaka je količniku gravitacijske sile Fg i mase m tijela na koje polje djeluje: γ = Fg/m. Na udaljenosti r od materijalne točke mase M, iznos jakosti gravitacijskoga polja jest: γ = GM/r², gdje je G = 6,674 28 · 10–11 Nm²/kg² gravitacijska konstanta. Mjerna je jedinica jakosti gravitacijskoga polja njutn po kilogramu (N/kg).

jakost gravitacijskoga polja. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2018. Pristupljeno 10.12.2018. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=69157>.