Chapman, Sydney

Chapman [čæ'pmən], Sydney, britanski geofizičar i matematičar (Eccles, 29. I. 1888Boulder, SAD, 16. VI. 1970). Profesor matematike u Londonu i Oxfordu, predavao i na mnogim sveučilištima u svijetu. Istraživao je kinetičku teoriju plinova, geomagnetizam i fiziku atmosfere, posebno atmosferskog ozona, na Opservatoriju za velike visine u Boulderu (Colorado, SAD), otkrio fotokemijski mehanizam koji dovodi do stvaranja ozonskoga sloja (1930). Istražujući polarnu svjetlost (1951–70) predvidio postojanje Zemljine magnetosfere. Po njem je nazvan krater na Mjesecu (Chapman).

Chapman, Sydney. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2018. Pristupljeno 10.12.2019. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=11461>.