Upit radijvektor, pronađeno natuknica: 5

radijvektor

radijvektor (radij[us] + vektor) (radijusvektor), vektor r kojemu je početak u nekoj nepomičnoj zadanoj ...

Keplerovi zakoni

Keplerovi zakoni, tri zakona o gibanju planeta koje je formulirao Johann(es) Kepler 1609. (prva dva) ...

konhoida

konhoida (prema grč. ϰογχόεıδης: slični školjci), algebarska ravninska krivulja četvrtoga reda koja ...

R

R. 1. Sedamnaesto slovo klasične latinske abecede, a dvadeset i treće hrvatske, silabičkoga imena er, ...