struka(e): fizika
ilustracija
KUTNA BRZINA, pravilo desne ruke: ako su prsti desne ruke savinuti u smjeru kruženja ispruženi palac pokazuje smjer kutne brzine

kutna brzina (rotacijska brzina) (znak ω), brzina kojom se pri kružnom gibanju mijenja kut radijvektora koji prati neku materijalnu točku.

Srednja (prosječna) kutna brzina definirana je promjenom kuta φ po vremenu t, dakle ω = Δφt. Kutna brzina zvijezde je godišnji kutni pomak neke zvijezde s obzirom na položaje drugih zvijezda. Mjerna jedinica kutne brzine zvijezde jest kutna sekunda po godini.

Trenutačna kutna brzina definirana je derivacijom kuta po vremenu: ω = dφ/dt. Jednaka je za sve točke krutoga tijela koje se vrti. Smjer kutne brzine okomit je na ravninu putanje, tj. leži na pravcu koji je os vrtnje tijela a može se odrediti prema pravilu desne ruke: ako su prsti desne ruke savinuti u smjeru kruženja, ispruženi palac pokazuje smjer kutne brzine. Kutna se brzina može izračunati kao vektorski produkt radijvektora r i obodne brzine v, dakle: ω = (r × v)/|r|². Mjerna je jedinica kutne brzine radijan po sekundi (rad/s), a u nekim primjenama broj okretaja u minuti (o/min), npr. kutna je brzina sinkronoga električnoga generatora 3000 o/min.

Citiranje:

kutna brzina. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2013. – 2024. Pristupljeno 17.4.2024. <https://www.enciklopedija.hr/clanak/kutna-brzina>.