struka(e): geografija, opća | astronomija | geofizika | fizika | elektrotehnika | matematika

pol (od lat. polus < grč. πόλος: os, stožer), istaknuti položaj, točka koja miruje tijekom vrtnje, istaknuto svojstvo, najčešće jedno od dva moguća.

1. U geografiji, točka u kojoj rotacijska os probada Zemljinu površinu, odnosno sjecište geografskih meridijana. Sjeverni pol ima geografsku širinu 90° N, a Južni pol 90° S.

2. U astronomiji, točka u kojoj rotacijska os planeta, satelita, zvijezde ili kojega drugog nebeskoga tijela probada njegovu površinu.

Nebeski pol je točka u kojoj Zemljina rotacijska os probada nebesku sferu. Danas se sjeverni nebeski pol nalazi u blizini zvijezde Sjevernjače, no zbog Zemljine precesije njegov se položaj polako mijenja i u periodu Platonove godine opisuje kružnicu.

Ekliptički pol je točka u kojoj pravac okomit na ekliptiku probada nebesku sferu.

Galaktički pol je točka u kojoj pravac okomit na galaktičku ravninu probada nebesku sferu.

3. U matematici, točka u kojoj rotacijska os probada neku sferu; ishodište polarnoga koordinatnog sustava; točka u kojoj se sijeku meridijani u sfernom koordinatnom sustavu.

4. U fizici, mjesto na kojem je istaknuto neko svojstvo.

Električni pol je položaj tijela istaknut zbog veće koncentracije nosilaca pozitivnog ili negativnog električnog naboja (npr. kontakt istosmjernoga električnoga izvora) ili zbog prostornoga rasporeda nosilaca električnoga naboja (npr. kod polarne molekule) ili zbog orijentacije čestica koje ga čine (npr. polarizacija dielektrika).

Magnetski pol je krajnja točka trajnoga magneta ili elektromagneta, mjesto na kojem je najveća magnetska indukcija. U elektrostrojarstvu magnetski su polovi osnovni dijelovi električnih generatora i električnih motora. (→ dipol; kvadrupol; magnet; magnetizam; magnetski monopol)

Zemljin magnetski pol je točka u kojoj je Zemljino magnetsko polje vertikalno i ima najveći iznos, tj. gdje je magnetska deklinacija 90°. Zemljini magnetski polovi tijekom vremena mijenjaju svoj položaj, u prosjeku nekoliko desetaka kilometara godišnje. (→ zemljin magnetizam; paleomagnetizam)

Geomagnetski pol je točka presjeka slobodne Zemljine površine i osi magnetskoga dipola koji najbolje aproksimira Zemljino magnetsko polje. Os dipola prolazi Zemljinim središtem, a prema Zemljinoj osi rotacije priklonjena je oko 11,5º. Sjeverni geomagnetski pol nalazi se na sjeverozapadnom Grenlandu, a južni na Antarktici.

Citiranje:

pol. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2013. – 2024. Pristupljeno 19.7.2024. <https://www.enciklopedija.hr/clanak/pol>.