Upit skup, pronađeno natuknica: 678

skup

skup, temeljni matematički pojam što ga je potkraj XIX. st. uveo Georg Cantor kao »sjedinjenje određenih, ...

statistički skup

statistički skup, skup elemenata kojima se s pomoću statističkih metoda analizira jedno ili više obilježja. ...

Cantorov skup

Cantorov skup [ka'~], podskup odvojenih točaka koji preostaje kada se dužina duljine 1 podijeli na tri ...

galaktički skup

galaktički skup (galaktičko jato), skupina gravitacijski povezanih galaktikâ. Prema broju članova i ...

konveksan skup

konveksan skup, svaki podskup A realnoga vektorskog prostora X koji zadovoljava uvjet da zajedno sa ...

kuglasti zvjezdani skup

kuglasti zvjezdani skup, kuglasta nakupina od desetak tisuća do više milijuna zvijezda, prosječnoga ...

mjesni skup galaktika

mjesni skup galaktika (mjesno galaktičko jato), skupina galaktika kojoj pripada i Mliječna staza. U ...

otvoreni zvjezdani skup

otvoreni zvjezdani skup, nakupina od nekoliko tisuća zvijezda jednake starosti, podrijetla i kemijskoga ...

partitivni skup

partitivni skup (prema lat. partitus: razdijeljen), oznaka P(A), nekoga skupa A jest skup svih podskupova ...

uređeni skup

uređeni skup, u teoriji skupova, skup na kojemu je zadana relacija uređaja npr. skup A je uređen ako ...

(1)  2  3  4  5  6  7  8  9  10  >  >|