struka(e): strane riječi | matematika

minimum (lat.: najmanje).

1. Najmanja ili najniža količina, vrijednost, veličina, mjera, stupanj itd.; donja granica. Suprotno: maksimum.

2. U matematici, (znak min A), minimum nekog skupa A realnih brojeva najmanji je element toga skupa, ako takav postoji (→ infimum) ili minimum funkcije ako je f funkcija definirana na nekom skupu S i vrijednosti su joj realni brojevi. Minimum funkcije f najmanja je od vrijednosti f (x), za x iz skupa S. Minimum može biti lokalni, s obzirom na svoju određenu okolinu, ili globalni (apsolutni), za cijelo područje promatranja. Područje promatranja može biti cijelo područje definicije funkcije (bezuvjetni minimum) ili uz sustav ograničenja (uvjetni minimum).

Citiranje:

minimum. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2013. – 2024. Pristupljeno 21.4.2024. <https://www.enciklopedija.hr/clanak/minimum>.