struka(e): matematika

strana, ploha koja omeđuje trodimenzijske geometrijske tvorevine. Kocka ima šest strana koje su kvadrati. Katkad se pojam strana koristi samo za bočne plohe, pa se npr. govori o trostranoj prizmi ili četverostranoj piramidi ne računajući baze. Pojam strana koristi se i u višedimenzijskoj analitičkoj geometriji. Neke dvodimenzijske tvorevine u prostoru imaju samo jednu stranu, npr. Möbiusova ploha i Kleinova boca. (→ möbius, august ferdinand)

Citiranje:

strana. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2013. – 2024. Pristupljeno 19.4.2024. <https://www.enciklopedija.hr/clanak/strana>.