struka(e): fizika

termodinamički sustav, fizikalni sustav u kojem nastaju i odvijaju se termodinamički procesi. Stanje termodinamičkoga sustava opisuju termodinamičke veličine: tlak, temperatura, volumen, entropija, entalpija, Gibbsova energija, kemijski potencijal, unutrašnja energija sustava i dr. Termodinamički sustav je u ravnoteži kad su termodinamičke veličine jednake u svim njegovim dijelovima i ne mijenjaju se tijekom vremena. Sve što se nalazi izvan granica proučavanoga termodinamičkog sustava je okolina.

Teorijski se razlikuju: izolirani termodinamički sustav, u kojem zatvorena tvar nema mogućnost izmjene ni tvari ni energije s okolinom, zatvoreni termodinamički sustav, u kojem je moguća samo izmjena energije s okolinom pa s time i promjene volumena, tlaka i temperature, ali je količina tvari nepromjenljiva, te otvoreni termodinamički sustav, u kojem je moguća izmjena tvari i energije s okolinom. U praksi prve dvije vrste sustava ne postoje u potpunosti, nego se one opisuju većom ili manjom aproksimacijom. Tako se sustav u parnome kotlu može opisati kao zatvoreni sustav ako je dotok topline jednak gubitcima pa unutar kotla postoji stalna temperatura, tlak i količina pare. Stanje termodinamičkoga sustava može biti ravnotežno, ako se parametri koji ga opisuju ne mijenjaju s protokom vremena, i neravnotežno, ako parametri ovise o vremenu. Zakonitostima promjena unutar termodinamičkoga sustava bavi se termodinamika.

Citiranje:

termodinamički sustav. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2013. – 2024. Pristupljeno 14.6.2024. <https://www.enciklopedija.hr/clanak/termodinamicki-sustav>.