struka(e): geografija, opća | matematika | astronomija | fizika
ilustracija
VISINA - 1. trokuta, 2. paralelograma, 3. valjka, 4. piramide; N nožište

visina.

1. U geometriji, dužina kojoj je jedan kraj vrh lika ili tijela, a drugi ortogonalna projekcija tog vrha na osnovicu; mjera vertikalne protežnosti geometrijskoga lika ili tijela; udaljenost između vrha geometrijske tvorevine i osnovice ili njezina produžetka. (→ duljina; kutna udaljenost)

2. U fizici, udaljenost u smjeru djelovanja gravitacije od neke odabrane, usporedbene visine.

3. U astronomiji, altituda, uz azimut, jedna od koordinata u horizontskome koordinatnom sustavu.

4. U geografiji, apsolutna ili nadmorska visina; relativna visina.

Citiranje:

visina. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2013. – 2024. Pristupljeno 18.7.2024. <https://www.enciklopedija.hr/clanak/visina>.