struka(e): matematika | fizika

duljina (znak l).

1. Osnovna fizikalna veličina kojom se opisuje prostorna udaljenost dviju točaka. Mjerna jedinica duljine jest metar (m). Mnoge posebne duljine imaju i posebne nazive: daljina, debljina, dubina, polumjer, prijeđeni put, promjer, slobodni put, širina, udaljenost, valna duljina, visina, žarišna daljina.

2. U matematici, duljina je vrijednost dužine odsječka na pravcu ili na krivulji izražena brojem mjernih jedinica sadržanih u njoj. Duljina dužine je udaljenost između krajnjih točaka dužine. Duljina geometrijskoga tijela najveća je udaljenost među njegovim točkama. Duljina luka krivulje je duljina spojnice krajnjih točaka one dužine na koju se može izravnati taj luk.

Citiranje:

duljina. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2013. – 2024. Pristupljeno 22.7.2024. <https://www.enciklopedija.hr/clanak/duljina>.