TRAŽI DALJE:
STRUKE:

izotropija

izotropija (izo- + -tropija), svojstvo nekih tvari ili prostora da u svim smjerovima imaju jednaka fizikalna svojstva. Tako je npr. deformacija izotropnih elastičnih materijala jednaka (po Hookeovu zakonu) u svim smjerovima, optički izotropni materijali jednako provode svjetlost u svim smjerovima itd. Izotropne tvari obično su plinovi i tekućine te materijali nekristalne građe važni u tehnologiji: amorfni poluvodiči, polimerni materijali i staklo. U klasičnoj mehanici, izotropan je prostor u kojem su svi smjerovi jednakovrijedni, tj. u izotropnome prostoru ne postoji istaknuti smjer.

U filozofiji znanosti, za matematičko-logički pojam izotropnog i homogenoga prostora zaslužan je Betrand Russell, a korijeni takvim formulacijama leže u fizikalnoj i matematičkoj teoriji prostora Frane Petrića. (→ anizotropija)

Citiranje:
izotropija. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 7. 5. 2021. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=28364>.