Ljapunov, Aleksandr Mihajlovič

Ljapunov [l’ipuno'f], Aleksandr Mihajlovič, ruski matematičar i fizičar (Jaroslavlj, 6. VI. 1857Odesa, 3. XI. 1918). Diplomirao (1880) na Sveučilištu u Sankt Peterburgu i doktorirao (1892) na Sveučilištu u Moskvi. U svojim djelima obrađivao je probleme diferencijalnih jednadžbi, hidrostatike i hidrodinamike, matematičke fizike i teorije vjerojatnosti. Razvio je teoriju stabilnosti stanja ravnoteže i gibanja mehaničkih sustava, koji su definirani određenim brojem parametara. Istraživao je i oblike tekućina pri rotaciji i dinamičkoj ravnoteži i stabilnost takvih oblika, te dao teorijska rješenja u matematičkoj fizici (Ljapunovljeve metode). Njegova sabrana djela objavljena su u Moskvi u pet knjiga (1954–65). Član Carske akademije znanosti, danas Ruska akademija znanosti, od 1901.

Citiranje:
Ljapunov, Aleksandr Mihajlovič. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 30. 11. 2023. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=37698>.