STRUKE:

Skou, Jens Christian

Skou [sg61531u], Jens Christian, danski biofizičar (Lemvig, 8. X. 1918Århus, 28. V. 2018). Studirao medicinu na Sveučilištu u Kopenhagenu. Godine 1954. doktorirao na Sveučilištu u Århusu, gdje je od 1963. bio profesor. Potkraj 1950-tih ustanovio je da su za transport molekula kroz biološke membrane odgovorni enzimi. Otkrio je enzim Na+/K+-ATPazu (natrijeva-kalijeva crpka), koji slobodnu energiju hidrolize adenozin-trifosfata (ATP) rabi za izbacivanje natrijeva iona (Na+) iz stanice i istodobno ubacivanje kalijeva iona (K+) u stanicu; zbog toga se u stanicama održava visoka koncentracija K+, a u tjelesnim tekućinama visoka koncentracija Na+ (→ aktivni prijenos). Godine 1997. dobio je s P. D. Boyerom i J. E. Walkerom Nobelovu nagradu za kemiju.

Citiranje:
Skou, Jens Christian. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 22. 1. 2022. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=56488>.