Upit Europa, pronađeno natuknica: 171

čaj

čaj ili kineski čajevac (Camellia /Thea/ sinensis), grmolika biljka iz por. čajeva (Theaceae) sa zimzelenim ...

Čalić, Eduard

Čalić, Eduard, hrvatski povjesničar i publicist (Marčana, 14. X. 1910 – Salzburg, 29. VIII. 2003). Pošto ...

Danilevski, Nikolaj Jakovljevič

Danilevski (Danilevskij) [dən’ile'fsk’ij], Nikolaj Jakovljevič (Jakovlevič), ruski filozof, povjesničar ...

Derrida, Jacques

Derrida [dεʀida'], Jacques, francuski filozof (El Biar, Alžir, 15. VII. 1930 – Pariz, 8. X. 2004). Studirao ...

Drakulić, Slavenka

Drakulić, Slavenka, hrvatska publicistica i književnica (Rijeka, 4. VII. 1949). Diplomirala komparativnu ...

drvna industrija

drvna industrija, naziv za dvije industrijske djelatnosti: preradbu drva i proizvodnju namještaja. U ...

džihad

džihad (tur. cihat < arap. ğihād: borba, rat), u islamu, sveukupno duhovno i materijalno pregnuće u ...

Elizabeta I.

Elizabeta I., engleska kraljica (Greenwich kraj Londona, 7. IX. 1533 – Richmond, 24. III. 1603). Kći ...

endemi

endemi (grč. ἔνδημος: domaći; unutrašnji), biljne ili životinjske svojte (podvrste, vrste, rodovi, porodice) ...

Engelke, Gerrit

Engelke [ε'ŋəlkə], Gerrit, njemački književnik (Hannover, 21. X. 1890 – Cambrai, 13. X. 1918). Radnički ...

|<  1  2  3 (4)  5  6  7  8  9  10  >