Upit frekvencija, pronađeno natuknica: 140

Bluetooth

Bluetooth [blu:'tu:ϑ] (po danskom kralju Haraldu Modrozubom, engl. Bluetooth: Modrozubi), tehnika bežičnoga ...

daljinska istraživanja

daljinska istraživanja, snimanje Zemljine površine iz daljine, s pomoću zrakoplova (aerosnimanja) ili ...

dekada

dekada (grč. δεϰάς, genitiv δεϰάδος: desetorica, desetica). 1. Skupina od deset; razdoblje od 10 uzastopnih ...

disanje

disanje (respiracija), fiziološki proces u kojem organizam ili tkivo apsorbira molekularni kisik (O2), ...

distorzija

distorzija (lat. distorsio). 1. Iskretanje, izvijanje, iskrivljenje; izopačenje, izobličenje. 2. U ...

distribucija

distribucija (lat. distributio). 1. Podjela, razdioba; raspoređenost. 2. U statistici, matematički ...

domestikacija

domestikacija (od lat. domesticus: domaći, kućni), udomaćivanje (pripitomljivanje) divljih biljaka i ...

Dopplerov efekt

Dopplerov efekt, promjena frekvencije valova pri relativnom gibanju njihova izvora ili promatrača. Opaža ...

električna mjerenja

električna mjerenja, mjerenja raznovrsnih električnih i neelektričnih veličina električnim mjernim postupcima. ...

električna peć

električna peć, uređaj i industrijsko elektrotermijsko postrojenje u kojem se električna energija pretvara ...

|<  1 (2)  3  4  5  6  7  8  9  10  >