Upit hiperbola, pronađeno natuknica: 19

Lukan, Marko Anej

Lukan, Marko Anej (latinski Marcus Annaeus Lucanus [ma:'rkus an:ại'us lu:ka:'nus]), rimski književnik ...

Menehmo

Menehmo (grč. Mέναιχμος, Ménaikhmos), grčki matematičar (IV. st. pr. Kr.). Oko 350. pr. Kr. otkrio je ...

navigacija

navigacija (lat. navigatio: plovidba, vožnja), tehnika i vještina vođenja plovila, zračne ili svemirske ...

orbita

orbita (latinski, od orbis: krug). 1. U astronomiji i astronautici, putanja u obliku konike po kojoj ...

politropa

politropa (poli- + grč. τροπή: okret), algebarska ravninska krivulja, zapravo porodica krivulja, kojoj ...

promjer

promjer (dijametar) (znak d), duljina tetive i tetiva krivulje ili plohe koja prolazi njezinim središtem ...

radionavigacija

radionavigacija (radio- + navigacija), elektronička navigacija s pomoću radiovalova. Razvija se od početka ...

sjecište

sjecište, u matematičkoj analizi, svaka od točaka ili skup točaka određenih rješenjem para jednadžbi ...

žarište

žarište (fokus, od lat. focus: ognjište). 1. U fizici, točka kroz koju prolaze sve zrake što padaju ...

|<  1 (2)