Upit plin, pronađeno natuknica: 297

zemni plin

zemni plin →  prirodni plin ...

acetilen

acetilen (acet- + grč. ὕλη: drvo, tvar) (etin), najjednostavniji alkin, CH ≡ CH, plin lakši od zraka. ...

adijabata

adijabata (prema grč. ἀδıάβατος: koji se ne može prijeći), krivulja koja opisuje ovisnost tlaka o volumenu ...

adijabatski proces

adijabatski proces (grč. ἀδıάβατος: koji se ne može prijeći), termodinamički proces u kojem nema izmjene ...

adsorpcija

adsorpcija (lat. adsorptio: pripijanje), proces u kojemu čestice plina ili kapljevine (atomi, molekule ...

aerodinamika

aerodinamika (aero- + dinamika), znanstvena disciplina u okviru mehanike fluida koja proučava strujanje ...

aerosoli

aerosoli (aero- + sol), suspenzije čestica krutih tvari ili kapljica tekućine promjera manjeg od 1 μm ...

Alaska (savezna država)

Alaska [əlæ'skə] (od eskimske riječi alakšak: veliko kopno) ili Aljaska (udomaćeno), savezna država ...

alternativni izvori energije

alternativni izvori energije, sunčana energija dobivena izravnom pretvorbom, energija vjetra, morskih ...

Alžir (država)

Alžir (Al-Ğumhūrīyyat al-Ğazā’iriyyat al-Dimuqrāṭiyyatt ašl-Šabiyyat [al62721umhu:ri'j:a al62721aza:63308iri'j:a ...

|<  1 (2)  3  4  5  6  7  8  9  10  >  >|