Upit snaga, pronađeno natuknica: 956

Burke, Edmund

Burke [bə:k], Edmund, britanski državnik i politički teoretičar (Dublin, 12. I. 1729 – Beaconsfield, ...

Bush, George Walker

Bush [buš], George Walker, američki političar i državnik (New Haven, Connecticut, 6. VII. 1946). Sin ...

Bušatlije

Bušatlije (alb. Bushati), albanska obitelj prozvana po plemenu Bušati, iz koje potječe veći broj istaknutih ...

Camp David

Camp David [kæmp dẹi'vid], ljetna rezidencija američkog predsjednika, nedaleko od Washingtona. Mjesto ...

Caserta

Caserta [kasε'rta], grad i upravno središte istoimene pokrajine u Kampaniji, južna Italija; 75 640 st. ...

Ceauşescu, Nicolae

Ceauşescu [čauše'sku], Nicolae, rumunjski političar (Scorniceşti, 26. I. 1918 – kraj Bukurešta, 25. XII. 1989). ...

Cecelja, Vilim

Cecelja, Vilim, hrvatski svećenik (Sv. Ilija kraj Varaždina, 24. IV. 1909 – Salzburg, Austrija, 3. VII. 1989). ...

Chirac, Jacques

Chirac [šiʀa'k], Jacques, francuski političar (Pariz, 29. XI. 1932 – Pariz, 26. IX. 2019). Završio elitnu ...

Chongqing

Chongqing [čhuŋćiŋ] (tradicionalno Chungking [čuŋkiŋ], Ch’ungch’ing [čhuŋčhiŋ]), grad, vodeća riječna ...

Churchill (rijeka)

Churchill [čə:'ɹčil] (Churchill River [~ ri'vəɹ]; do 1965. Hamilton [hæ'miltən]), rijeka na poluotoku ...

|<  <  11 (12)  13  14  15  16  17  18  19  20  >  >|