Upit snaga, pronađeno natuknica: 956

Vojni ordinarijat

Vojni ordinarijat, organizacija u sastavu Ministarstva obrane RH koja sustavno provodi duhovnu skrb ...

vojni rodovi

vojni rodovi, dijelovi oružanih snaga koji imaju istovrsno osnovno naoružanje i opremu, organizaciju, ...

vojska

vojska, u širem smislu, ukupna vojna sila neke države ili saveza država; kadšto armija. Taj se naziv ...

Vokić, Ante

Vokić, Ante, hrvatski političar (Mostar, 23. VIII. 1909 – Lepoglava, IV. 1945). Studirao pravo u Zagrebu, ...

Volgograd

Volgograd (Волгоград [vəlgagra't]; do 1925. Caricin [car’i'c616n], od 1925. do 1961. Staljingrad), grad ...

volt

volt (po Alessandru Volti) (znak V), mjerna jedinica električnoga potencijala, električnoga napona i ...

Vo Nguyên Giap

Vo Nguyên Giap [vɔ ŋuiən ʒap], vijetnamski general i političar (An Xa, 25. VIII. 1911 – Hanoi, 4. X. 2013). ...

Vrana

Vrana, selo u Dalmaciji, 13 km istočno od Biograda na Moru; 784 st. (2011). Leži nedaleko od Vranskoga ...

vratilo

vratilo, dio stroja kojim se prenosi rotacijsko gibanje i zakretni moment, tj. snaga. Služi i kao prijenosni ...

Vukovar

Vukovar, grad, pristanište na Dunavu i sjedište Vukovarsko-srijemske županije, Srijem; 26 716 st. (2011). ...

|<  < (91)  92  93  94  95  96