Upit tijelo, pronađeno natuknica: 987

brodotočac

brodotočac (Teredo), rod crvolikih morskih školjkaša iz por. brodotočaca (Teredinidae). Tijelo im djelomično ...

brumbuljci

brumbuljci (Balanomorpha), podred morskih račića vitičara. Žive u pojasu plime i oseke pričvršćeni na ...

brzina

brzina (znak v), vektorska fizikalna veličina koja opisuje kako se brzo i u kojem smjeru neka materijalna ...

bucanj, veliki

bucanj, veliki (baril; Mola mola), riba koštunjača iz por. molova (Molidae). Tijelo mu je visoko i kratko, ...

Bugarska

Bugarska (Bălgarija; Republika Bugarska/Republika Bălgarija/ Репyбликa Бългapия), država u jugoistočnoj ...

buhe

buhe (Pulicidae), mali, beskrilni kukci iz porodice buha; nametnici na sisavcima i pticama, kojima sišu ...

bukavac

bukavac (Botaurus stellaris), jedna od 13 vrsta močvarnih ptica iz por. čaplji. Tijelo mu je krupno, ...

bukva (zoologija)

bukva ili bugva (Box boops), jestiva morska riba koštunjača iz por. ljuskavki (Sparidae). Vretenasto ...

bule

bule [~le'] (grč. βουλή: vijeće), savjetodavno tijelo državne uprave kod Grka; u aristokratskim polisima ...

bumbari

bumbari (Bombinae), porodica kukaca iz reda opnokrilaca. Tijelo široko i dlakavo, crno, sa žutim, bijelim ...

|<  < (11)  12  13  14  15  16  17  18  19  20  >  >|