Upit tijelo, pronađeno natuknica: 987

akcelerometar

akcelerometar (lat. acceler[are]: ubrzati + -metar), uređaj za mjerenje akceleracije tijela u navigaciji, ...

akrecijski disk

akrecijski disk (lat. accretio: rastenje), oblik nastao spiralnim padanjem difuzne tvari na svemirsko ...

aksonometrija

aksonometrija (grč. ἄξων: os, osovina + -metrija), metoda deskriptivne geometrije kojom se tijela (prostorne ...

akt

akt (lat. actus). 1. Čin, radnja, djelo. 2. Kod Aristotela i u skolastici akt znači »razvijenu zbiljnost«. ...

albedo

albedo (lat.: bjelina) (znak A), fizikalna veličina koja opisuje odražavanje svjetlosti s površine tijela ...

Aleuti (etnologija)

Aleuti, autohtono stanovništvo Aleuta, SAD. Većim su dijelom preseljeni 1942. na Pribilofske otoke (jugozapadna ...

alge

alge (lat. algae), u najširem smislu, svi autotrofni organizmi na nižem razvojnom stupnju koji u svojem ...

algebarska struktura

algebarska struktura, skup na kojem je definirana neka matematička operacija, ili više njih, koja zadovoljava ...

alternacija

alternacija (kasnolat. alternatio: izmjena, izmjenjivanje). 1. Naizmjenično ponavljanje; izmjenjivanje, ...

Amalrik iz Bene

Amalrik iz Bene (francuski Amaury de Bène, latinizirano Amalricus), francuski skolastički filozof i ...

|<  1  2 (3)  4  5  6  7  8  9  10  >  >|