Upit toplina, pronađeno natuknica: 108

Bessemer, Henry

Bessemer [be'simə], Henry, engleski inženjer i izumitelj (Charlton, 19. I. 1813 – London, 15. III. 1898). ...

brod (brodogradnja)

brod, veće plovilo namijenjeno obavljanju djelatnosti na moru, rijeci, jezeru ili kanalu, a to mogu ...

Carnotov kružni proces

Carnotov kružni proces [kaʀnọ'~] (po Nicolasu Léonardu Sadiju Carnotu), reverzibilni kružni proces u ...

Carpelan, Bo

Carpelan [ka'rpəlα:n], Bo, finski književnik švedskoga jezičnog izraza (Helsinki, 25. X. 1926 – Helsinki, ...

cement

cement (njem. Zement < franc. ciment < kasnolat. cimentum < klas. lat. caementum: zidarski kamen, prema ...

Davyjeva svjetiljka

Davyjeva svjetiljka [dẹi'vi~] (po Humphryju Davyju), rudarska svjetiljka s ograđenim plamenom koja je ...

demaskiranje

demaskiranje (prema franc. démasquer: razotkriti). 1. Razotkrivanje, raskrinkavanje. 2. U vojništvu, ...

Di Stefano, Giuseppe

Di Stefano, Giuseppe, talijanski operni pjevač, tenor (Motta Sant’Anastasia, Catania, 24. VII. 1921 ...

drvene konstrukcije

drvene konstrukcije, građevne konstrukcije od drvenoga materijala (bjelogoričnoga ili crnogoričnoga ...

egzoterman

egzoterman (egzo- + -terman), koji oslobađa, razvija toplinu. Egzotermna reakcija, kemijski proces koji ...

|<  1 (2)  3  4  5  6  7  8  9  10  >