Upit valjak, pronađeno natuknica: 38

valjak

valjak. 1. U industriji, cilindrični rotirajući dio različitih strojeva i postrojenja, npr. valjaoničkih ...

Parni valjak

Parni valjak, hrvatski rock-sastav, osnovan 1975. u Zagrebu. Okupio se nakon raspada Grupe 220, a njegovu ...

aditivna proizvodnja

aditivna proizvodnja (engleski Additive Manufacturing), dio proizvodnoga strojarstva koji se bavi izradbom ...

automatizacija

automatizacija, upravljanje strojevima, procesom ili sustavom s pomoću mehan. i elektroničkih uređaja ...

beton

beton (franc. béton < starofranc. betun: blato, šljunak, drobljenac < lat. bitumen), građevni materijal ...

brid

brid, crta u kojoj se sastaju dvije površine na geometrijskom tijelu. Kocka npr. ima 12 ravnih bridova, ...

cilindar (više značenja)

cilindar (njem. Zylinder < lat. cylindrus < grč. ϰύλıνδρος: valjak). 1. U geometriji, cilindrična ploha. 2. ...

digitalni tisak

digitalni tisak, vrsta tiskarske tehnike kojom se informacija (tekst, slika) grafički obrađuje i priprema ...

fleksografski tisak

fleksografski tisak, vrsta visokoga tiska koji se provodi mekanom i elastičnom tiskovnom formom od gume ...

fonograf

fonograf (fono- + -graf), uređaj za snimanje zvuka na valjak i njegovu reprodukciju s valjka. Fonograf ...

(1)  2  3  4