Upit valjak, pronađeno natuknica: 38

fotopolimer

fotopolimer (foto- + polimer), naziv za polimerni materijal koji u tiskarskoj tehnici služi za izradbu ...

geometrijsko tijelo

geometrijsko tijelo, omeđeni trodimenzionalni dio prostora kojemu su zanemarena fizikalna svojstva (masa, ...

glazbala

glazbala (sinonimno: glazbeni ili muzički instrumenti), predmeti koji su izrađeni ili se rabe za proizvodnju ...

Grupa 220

Grupa 220, hrvatski rock-sastav, osnovan 1966. u Zagrebu. Početni okvir sastava nastao je povezivanjem ...

indikator

indikator (srednjovj. lat. indicator: pokazatelj). 1. Opći naziv za sredstvo koje pokazuje stanje ili ...

kalandar

kalandar (franc. calandre, od kasnolat. *calendra < grč. ϰύλıνδρος: valjak, cilindar), stroj sastavljen ...

kalem

kalem (tur. < arap. qalam < grč. ϰάλαμος: trska). 1. Zašiljena trska kojom se nekad pisalo. (→ kalamus) 2. ...

kasetofon

kasetofon (kaseta + [magneto]fon), uređaj za snimanje i reprodukciju zvuka u kojem se kao memorija upotrebljava ...

kilogram

kilogram (kilo- + gram) (znak kg) mjerna jedinica mase, osnovna jedinica Međunarodnoga sustava jedinica; ...

ključ

ključ. 1. Alat kojim se nešto zavrće, odvrće, navija, odvija, otvara i sl.; najčešće je to poluga zakretanjem ...

|<  1 (2)  3  4