struka(e): fizika
Anderson, Carl David
američki fizičar
Rođen(a): New York, 3. IX. 1905.
Umr(la)o: San Marino, 11. I. 1991.

Anderson [æ'ndəɹsən], Carl David, američki fizičar (New York, 3. IX. 1905San Marino, 11. I. 1991). Diplomirao (1927) i doktorirao (1930) na Kalifornijskom tehnološkom institutu (Caltech) u Pasadeni gdje je i radio cijeli život. Pri proučavanju kozmičkoga zračenja (1932) pronašao pozitron, prvu antičesticu za što je, s Victorom Francisom Hessom, dobio Nobelovu nagradu za fiziku 1936. Godine 1936. pronašao je i μ »mezon«, česticu 207 puta veće mase od mase elektrona, a jednakoga električnoga naboja i spina koja je poslije prepoznata kao μ lepton, mion. Bio je član Nacionalne akademije znanosti SAD-a (od 1938) i Američke akademije umjetnosti i znanosti (od 1950).

Citiranje:

Anderson, Carl David. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2013. – 2024. Pristupljeno 24.7.2024. <https://www.enciklopedija.hr/clanak/anderson-carl-david>.