struka(e): kemija
Brus, Louis Eugene
američki kemičar
Rođen(a): Cleveland, Ohio, 10. VIII. 1943.

Brus [bru:s], Louis Eugene, američki kemičar (Cleveland, Ohio, 10. VIII. 1943). Diplomirao je 1965. fizikalnu kemiju na Sveučilištu Rice u Houstonu te doktorirao (1969) na Sveučilištu Columbia. Radio je 1969–73. u Američkom mornaričkom istraživačkom laboratoriju (United States Naval Research Laboratory) u Washingtonu, potom 1973–96. u poduzeću AT&T Bell Laboratories u Murray Hillu, New Jersey. Od 1996. profesor je na Sveučilištu Columbia.

Istraživao je koloidne čestice poluvodiča kao potencijalne fotokatalizatore kemijskih reakcija. Dispergirao je nanočestice kadmijeva sulfida (CdS) u otapalu i priredio nanokristale CdS veličine 4,5 nm koje su pak rekristalizirale u veće čestice od 12,5 nm. Pritom su se mijenjala luminiscentna svojstva: ekscitacijski spektar većih, odstajalih čestica CdS nije se razlikovao od očekivanog ekscitacijskog spektra CdS, ali svježe priređene, manje čestice imale su drukčiji spektar, pomaknut prema plavom dijelu spektra, odnosno prema kraćim valnim duljinama. Razvio je teorijski model koji povezuje veličinu nanočestica s fotokemijskim redoks-potencijalima na njihovoj površini (1983). Za razliku od Alexeia Ivanovicha Ekimova koji je otkrio kvantne točke (engl. quantum dots, QD) zarobljene u staklenoj matrici te stoga nedostupne za širu primjenu, dokazao je mogućnost postojanja kvantnih točaka u otopinama. Kvantne točke i njihova fotoluminiscentna svojstava primjenjuju se u fundamentalnim istraživanjima kvantnih efekata, razvoju praktičnih metoda sinteze novih materijala, u tehnologiji proizvodnje sunčanih baterija, kao biljezi u biokemiji i biomedicinskim istraživanjima te u potrošačkoj elektronici (televizori s tehnologijom quantum dot light-emitting diode, odnosno QLED).

Dobio je nagradu »R.W. Wood« Američkog optičkog društva (2006). Zajedno s Alexeiem Ivanovichem Ekimovim i Moungijem Gabrielom Bawendijem dobio je 2023. Nobelovu nagradu za kemiju za otkriće i razvoj kvantnih točaka. Član je Američke akademije umjetnosti i znanosti (od 1998) i američke Nacionalne akademije znanosti (od 2004).

Citiranje:

Brus, Louis Eugene. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2013. – 2024. Pristupljeno 16.7.2024. <https://www.enciklopedija.hr/clanak/brus-louis-eugene>.