struka(e): kemija
Dubochet, Jacques
švicarski biofizičar
Rođen(a): Aigle, Vaud, 8. VI. 1942.

Dubochet [dybɔšε'], Jacques, švicarski biofizičar (Aigle, Vaud, 8. VI. 1942). Diplomirao molekularnu biologiju na Ženevskome sveučilištu (1969), a doktorirao biofiziku na Ženevskome sveučilištu i na Sveučilištu u Baselu (1973). Radio najprije u Europskome laboratoriju za molekularnu biologiju u Heidelbergu (1978–87), a poslije kao profesor na Sveučilištu Lausanne (1987–2007). Zaslužan je za razvoj postupka vitrifikacije bioloških makromolekula u krioelektronskoj mikroskopiji. Pronašao je način naglog smrzavanja bioloških uzoraka u tekućem etanu i tekućem dušiku pri čemu se sprječava stvaranje leda te dolazi do vitrifikacije vode. Tim postupkom dobiva se smrznuta otopina neuređene (amorfne) strukture vrlo slične tekućoj vodi, dok biološke molekule ostaju u svojem prirodnom obliku. Uz Joachima Franka i Richarda Hendersona, dobitnik je Nobelove nagrade za kemiju 2017. za doprinos razvoju krioelektronske mikroskopije u određivanju strukture bioloških makromolekula pri visokoj razlučivosti u otopini.

Citiranje:

Dubochet, Jacques. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2013. – 2024. Pristupljeno 24.7.2024. <https://www.enciklopedija.hr/clanak/dubochet-jacques>.