struka(e): kemija
Henderson, Richard
škotski molekularni biolog i biofizičar
Rođen(a): Edinburgh, 19. VII. 1945.

Henderson [he'ndəsən], Richard, škotski molekularni biolog i biofizičar (Edinburgh, 19. VII. 1945). Studirao fiziku na Edinburškom sveučilištu (1966), doktorirao molekularnu biologiju na Sveučilištu u Cambridgeu u Engleskoj (1969). Radio na Sveučilištu Yale (1970–73) u SAD-u, a potom u Laboratoriju za molekularnu biologiju Medicinskoga istraživačkog vijeća u Cambridgeu (1973–2006). Najprije se bavio mehanizmom enzima kimotripsina, a poslije proučava membranske proteine. Zahvaljujući istraživanjima Joachima Franka i Jacquesa Dubocheta, prvi je promatrao strukturu integralnoga membranskog proteina bakteriorodopsina metodom krioelektronske mikroskopije pri atomskoj razlučivosti. Pridonio je razvoju poboljšanih detektora i analizi pojedinačnih čestica u krioelektronskoj mikroskopiji. Za doprinos u razvoju krioelektronske mikroskopije u određivanju strukture bioloških makromolekula pri visokoj razlučivosti u otopini dobio je Nobelovu nagradu za kemiju zajedno s Joachimom Frankom i Jacquesom Dubochetom (2017).

Citiranje:

Henderson, Richard. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2013. – 2024. Pristupljeno 16.7.2024. <https://www.enciklopedija.hr/clanak/henderson-richard>.