struka(e): strane riječi | ekonomija | fizika

elastičnost (franc. élasticité: rastezljivost, gipkost < znanstveni lat. elasticitas, od grč. ἐλαύνεıν: gurati; vući).

1. Svojstvo čvrstih tijela da pod utjecajem vanjske sile mijenjaju svoj oblik ili volumen i da se, nakon prestanka njezina djelovanja, vraćaju u prvotan oblik. Povezanost naprezanja i deformaciju tijela opisuje Hookeov zakon.

2. U prenesenom značenju, gipkost, okretnost, spretnost pri radu i kretanju; lakoća u prilagođivanju različitim mišljenjima i stavovima (u pozitivnom i u negativnom smislu).

3. U ekonomiji mjeri intenzitet promjene ovisne varijable po jedinici proporcionalne promjene neovisne varijable. Govori se o raznim vrstama elastičnosti: elastičnost potražnje u odnosu na cijene, elastičnost potražnje u odnosu na dohodak, elastičnost troškova u odnosu na obujam proizvodnje, elastičnost proizvodnje u odnosu na količinu upotrijebljenih faktora, elastičnost uvoza i izvoza itd. Elastičnost supstitucije izražava intenzitet promjene ovisne varijable y na promjene neovisne varijable x, ako varijabla y označava faktor koji može supstituirati faktor označen varijablom x (npr. supstitucija rada kapitalom, supstitucija potrošnje proizvoda x proizvodom y i sl.).

Citiranje:

elastičnost. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2013. – 2024. Pristupljeno 21.5.2024. <https://www.enciklopedija.hr/clanak/elasticnost>.