struka(e):

gustoća električne energije (znak w), fizikalna veličina koja opisuje električnu potencijalnu energiju električnoga polja pohranjenu u nekom volumenu, količnik električne potencijalne energije Ep i volumena toga prostora V, dakle: w = Ep/V. Ovisi o dielektričnoj permitivnosti ε sredstva u kojem se električno polje nalazi i kvadratu jakosti električnoga polja E, dakle: w = εE²/2. Mjerna jedinica gustoće električne energije jest džul po kubnome metru (J/m³).

Gustoća električne potencijalne energije električnoga kondenzatora količnik je ukupne električne potencijalne energije kondenzatora i volumena između ploča kondenzatora, dakle: w = Ep/V.

Citiranje:

gustoća električne energije. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2013 – 2024. Pristupljeno 24.2.2024. <https://www.enciklopedija.hr/clanak/gustoca-elektricne-energije>.