struka(e): fizika

izotermni proces (izo- + -terman), termodinamički proces, pri kojemu se temperatura termodinamičkoga sustava ne mijenja, dok se tlak mijenja obrnuto razmjerno s volumenom. Odvija se pri širenju ili sažimanju plina uz dovođenje topline iz okoline ili odvođenje topline u okolinu takvom brzinom da se održava stalna temperatura. Pri takvu se procesu ukupna dovedena ili odvedena količina topline pretvara u mehanički rad bez promjena unutarnje energije. Mehanički rad izotermnoga procesa je pozitivan pri širenju, a negativan pri sažimanju plina. U usporedbi s adijabatskim procesom, za jednaku promjenu volumena, mehanički rad izotermnoga procesa je veći.

Izoterma je krivulja koja opisuje promjene tlaka i volumena pri izotermnom procesu. (→ boyle-mariotteov zakon)

Citiranje:

izotermni proces. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2013. – 2024. Pristupljeno 14.6.2024. <https://www.enciklopedija.hr/clanak/izotermni-proces>.