struka(e): fizika

jednadžba kontinuiteta, jednadžba koja iskazuje da je protok fluida stalan i da je brzina strujanja veća što je uža cijev kroz koju fluid struji. Posljedica je očuvanja mase, odn. nestlačivosti tekućine. Ako je fluid idealan tj. ako su viskoznost, površinska napetost i kapilarnost zanemarive (idealni plin ili idealna tekućina) i uz pretpostavku da je brzina strujanja fluida v na cijelom okomitom presjeku cijevi (crijeva za polijevanje vrta, riječnoga korita, krvne žile) ploštine S jednaka, ta jednadžba glasi: vS = konst.

Citiranje:

jednadžba kontinuiteta. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2013. – 2024. Pristupljeno 21.6.2024. <https://www.enciklopedija.hr/clanak/jednadzba-kontinuiteta>.