struka(e): fizika

klasična mehanika, dio klasične fizike koji opisuje gibanje i mirovanje čestica i tijela pod utjecajem sila. Utemeljena je na Newtonovim zakonima mehanike i Galileijevu načelu relativnosti, a obuhvaća: gravitaciju, mehaniku krutoga tijela, mehaniku fluida, mehaniku titranja i mehaniku širenja valova u elastičnom sredstvu.

Osnovni pojmovi u klasičnoj mehanici su prostor, vrijeme i masa, a temeljna jednadžba je drugi Newtonov zakon: F = dp/dt, gdje je F sila, p količina gibanja i t vrijeme. Glavni je cilj klasične mehanike odrediti položaj čestice ili tijela u proizvoljnome trenutku ako su poznati položaj i brzina čestice u početnome trenutku.

U okviru moderne fizike, klasična mehanika može se shvatiti kao aproksimacija koja proizlazi iz zakona kvantne mehanike (uz zanemarivo malenu Planckovu konstantu) i teorije relativnosti (uz beskonačno veliku brzinu svjetlosti).

Citiranje:

klasična mehanika. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2013. – 2024. Pristupljeno 23.7.2024. <https://www.enciklopedija.hr/clanak/klasicna-mehanika>.