struka(e): matematika
ilustracija
KVADAR

kvadar (austr. njem. Quader, prema starijem visokonjem. quāder[stein] < srednjovj. lat. quadrus [lapis]: četvrtast [kamen], prema lat. quadrus: četverokutan), uspravna prizma s pravokutnom bazom, heksaedar, pravokutni paralelepiped. Sve plohe kvadra su pravokutnici, a nasuprotne plohe su jednake, ima osam vrhova i dvanaest bridova. Volumen je kvadra V = abc, oplošje O = 2(ab + ac + bc), a duljine sve četiri prostorne dijagonale su jednake D = (a² + b² + c²)1/2, gdje su a, b i c duljine stranica.

Citiranje:

kvadar. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2013. – 2024. Pristupljeno 21.5.2024. <https://www.enciklopedija.hr/clanak/kvadar>.