struka(e): geografija, opća

Mali Hingan (Xiao Hinggan Ling, Xiao Xing’an Ling [iau iŋan liŋ]), šumovit planinski masiv u sjeveroistočnoj Kini (pokrajina Heilongjiang) i malim dijelom na ruskom Dalekom istoku (Amurska oblast). Pruža se istočno od Velikoga Hingana; dug je oko 500 km (smjer pružanja sjeverozapad–jugoistok). Razvođe je između porječja Amura s pritocima na sjeveru i Sungarija s pritokom Nen na jugozapadu. Najviši vrh 1150 m. Ležišta ugljena, zlata, olovnih ruda. Ruski dio Maloga Hingana 1963. je proglašen rezervatom prirode.

Citiranje:

Mali Hingan. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2013. – 2024. Pristupljeno 23.6.2024. <https://www.enciklopedija.hr/clanak/mali-hingan>.