struka(e): matematika

matematički model, matematički prikaz stvarnoga sustava s pomoću varijabli, parametara, početnih ili graničnih uvjeta, jednadžbi i/ili nejednadžbi, koji omogućuje bolje razumijevanje, optimiziranje ili predviđanje njegovih stanja ili svojstava. Primjerice, pri opisu gibanja tijela pod utjecajem gravitacije, matematički model koji omogućuje određivanje položaja i brzine tijela u bilo kojem trenutku čine: funkcija koja opisuje položaj tijela u ovisnosti o vremenu, funkcija koja opisuje brzinu tijela u ovisnosti o vremenu i početni uvjeti (položaj i brzina tijela u početnom trenutku). Ovisno o prirodi proučavanoga sustava, matematički model može biti linearan ili nelinearan, deterministički ili stohastički. Često se rabi u fizici, meteorologiji, biologiji, ekonomiji, računalnim simulacijama.

Citiranje:

matematički model. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2013. – 2024. Pristupljeno 18.7.2024. <https://www.enciklopedija.hr/clanak/matematicki-model>.