struka(e): strane riječi | pomoćne povijesne znanosti | vojne znanosti | astronautika | astronomija | matematika | strojarstvo | fizika

modul (lat. modulus: mjera, jedinica mjere).

1. Shema prema kojoj se strukturiraju (redaju, organiziraju) konkretni elementi; uzorak, obrazac, mjera, kalup, model.

2. U matematici, apsolutni iznos kompleksnoga broja (→ kompleksni brojevi).

3. U fizici, modul elastičnosti; modul smičnosti, znak G, omjer posmičnoga (tangencijalnog) naprezanja i pripadne kutne deformacije (G = τ/γ) u linearnom području u kojem vrijedi Hookeov zakon.

4. U astronomiji, modul udaljenosti, razlika između prividne (m) i apsolutne magnitude, zvjezdane veličine (M). Ovisi o udaljenosti r (u parsecima) i o apsorpciji (A) u međuzvjezdanoj tvari: m – M = 5 log r – 5 + A. Rabi se za određivanje udaljenosti zvijezda i zvjezdanih skupova.

5. U tehnici, dio uređaja ili sustava koji se može lako pridodati ili zamijeniti, a samostalno obavlja određenu funkciju.

6. U astronautici, dio svemirskoga broda ili svemirske postaje koji čini samostalnu cjelinu.

7. U vojništvu, postrojba stalnog ustroja jačine desetine do bojne, koja se može pridodati drugim postrojbama, zamijeniti drugim modulom, po potrebi proširiti ili povećati. Skraja se ovisno o zadaćama i potrebama, tvoreći tako namjenski organizirane snage za pružanje jedne ili više povezanih funkcija potpore. Može se poslati u potporu nekoj postrojbi bez većeg utjecaja na sposobnost djelovanja matične postrojbe.

8. U numizmatici, promjer kovanoga novca, medalje.

Citiranje:

modul. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2013. – 2024. Pristupljeno 24.6.2024. <https://www.enciklopedija.hr/clanak/modul>.