struka(e): fizika

modul elastičnosti (Youngov modul) (po Thomasu Youngu) (znak E), fizikalna veličina koja opisuje koliko se izduljena elastična tijela skraćuju ili produljuju pod djelovanjem sile ovisno o materijalu od kojega su načinjena; omjer je naprezanja pod djelovanjem vlačne sile i relativne promjene duljine: E = σ/ε = (F/P)/(ΔL/L0), gdje je σ naprezanje, ε linearna elastična deformacija, F vlačna sila, P ploština početnoga poprečnog presjeka, ΔL promjena duljine, L0 početna duljina. Mjeri se s pomoću ekstenziometra. Mjerna jedinica je paskal (Pa). Što je manji modul elastičnosti, uz isto naprezanje, veća je deformacija tijela. (→ hookeov zakon)

Okvirne vrijednosti modula elastičnosti za pojedine tvari (uz moguća odstupanja zbog razlika u sastavu uzorka i metoda ispitivanja)

tvar modul elastičnosti (GPа)
aluminij 70
bakar 120
bronca 100
čelik 210
dijamant 1220
drvo 10
grafen 1000
guma 0,010
kost 15
olovo 14
staklo 70
željezo 210
Citiranje:

modul elastičnosti. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2013. – 2024. Pristupljeno 17.4.2024. <https://www.enciklopedija.hr/clanak/modul-elasticnosti>.