struka(e): kemija
Mulliken, Robert Sanderson
američki kemičar i fizičar
Rođen(a): Newburyport, Massachusetts, 7. VI. 1896.
Umr(la)o: Arlington, Virginia, 31. X. 1986.
ilustracija
MULLIKEN, Robert Sanderson

Mulliken [mʌ'likən], Robert Sanderson, američki kemičar i fizičar (Newburyport, Massachusetts, 7. VI. 1896Arlington, Virginia, 31. X. 1986). Diplomirao je u Massachusettskom tehnološkom institutu (MIT) 1917., a doktorirao na Sveučilištu u Chicagu 1921. Sudjelovao je u vladinim kemijskim istraživanjima 1917–19., a 1942–45. radio je na programu razvoja atomske bombe. Bio je profesor na sveučilištima u New Yorku (1926–28) i Chicagu (1928–85), kao i u Tallahasseeju (Florida) 1964–71.

Svojom teorijom o molekulskoj strukturi sistematizirao je elektronska stanja molekula u kojima se izvorna atomska elektronska stanja protežu preko cijele molekule i 1932. uveo naziv molekulske orbitale. S Friedrichom Hundom i engleskim fizičarom i matematičarom Johnom Lennard-Jonesom (1894–1954) razvio je kvantno-mehaničku teoriju elektronskih orbitala pri spajanju različitih atoma u molekule. Postavio je temelj ideje da se molekulska orbitala može približno konstruirati s pomoću orbitala atoma od kojih je pojedina molekula sastavljena (1935). Za taj je način konstruiranja molekulskih orbitala uveo naziv aproksimacija LKAO (linearna kombinacija atomskih orbitala). Predložio je 1934. ljestvicu elektronegativnosti koja se dobiva iz srednje vrijednosti prve energije ionizacije Ei i afiniteta prema elektronu Eea određenog atoma (→ periodni sustav elemenata). Proučavao je otopine elementarnoga joda u aromatskim i polarnim otapalima i omogućio razumijevanje kompleksa s prijenosom naboja (jedan od prijašnjih naziva za halogensku vezu koja se ostvaruje između elektrofilnoga atoma halogenog elementa koji je Lewisova kiselina i nukleofila koji je Lewisova baza). Objasnio je spektre dvoatomskih molekula s pomoću kvantno-mehaničke teorije (1955). Po njem je nazvana Mullikenova populacijska analiza, metoda dodjeljivanja pojedinačnih naboja svakom atomu u funkcionalnoj skupini koja se danas primjenjuje u računalnoj kemiji pri analizi prirodnih veznih orbitala (analiza NBO, akronim od engl. natural bond orbital analysis).

Za osnovna istraživanja kemijske veze i elektronske strukture molekula dobio je Nobelovu nagradu za kemiju 1966. Bio je član Nacionalne akademije znanosti SAD-a od 1936., Američke akademije umjetnosti i znanosti od 1965. i Royal Society od 1967.

Citiranje:

Mulliken, Robert Sanderson. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2013. – 2024. Pristupljeno 22.7.2024. <https://www.enciklopedija.hr/clanak/mulliken-robert-sanderson>.