struka(e): matematika
ilustracija
PRAVOKUTNIK, vrste pravokutnika: 1. kvadrat, 2. zlatni pravokutnik

pravokutnik, paralelogram kojemu su svi kutovi pravi. Ploština pravokutnika može se izračunati kao P = ab, gdje su a i b duljine stranica. Oko sjecišta dijagonala pravokutnika može se opisati kružnica.

Kvadrat je pravokutnik kojemu su sve stranice jednake duljine.

Zlatni pravokutnik je pravokutnik kojemu su duljine stranica u omjeru zlatnoga reza, približno 13 : 8.

Citiranje:

pravokutnik. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2013. – 2024. Pristupljeno 15.4.2024. <https://www.enciklopedija.hr/clanak/pravokutnik>.