struka(e): matematika
ilustracija
PARALELOGRAM VEKTORA

pravilo paralelograma, geometrijski način zbrajanja vektora koji se nalaze u istoj ravnini. Ako se dva vektora v1 i v2 predoče usmjerenim dužinama sa zajedničkim hvatištem, njihov se zbroj v = v1 + v2 može predočiti kao dijagonala paralelograma kojemu su v1 i v2 dvije stranice a druge dvije stranice paralelne su v1 i v2 i povučene iz njihovih krajeva. Prema vrsti vektorskih veličina koje se zbrajaju postoje posebni nazivi: paralelogram sila, paralelogram brzina i dr.

Citiranje:

pravilo paralelograma. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2013. – 2024. Pristupljeno 21.5.2024. <https://www.enciklopedija.hr/clanak/pravilo-paralelograma>.