struka(e): matematika
ilustracija
PRESLIKAVANJE, 1. translacija, 2. rotacija, 3. zrcaljenje (osna simetrija), 4. homotetija

preslikavanje, pridruživanje grafičkoga prikaza određenoj funkciji ili svojstvu.

U geometriji, pridruživanje jednoga područja prostora drugomu s pomoću određenih pravila. Primjerice, translacija, rotacija i simetrija čuvaju oblik i dimenzije preslikavanoga područja, a homotetija i sličnost čuvaju omjer udaljenosti svakih dviju točaka preslikavanoga područja pa oblik ostaje isti, a mijenjaju se dimenzije.

U kompleksnoj analizi, konformno preslikavanje je preslikavanje iz jedne kompleksne ravnine u drugu pri kojem se grafičkim prikazima funkcija ne mijenjaju kutovi između krivulja. Najjednostavnija konformna preslikavanja: translacija w = z + a, sličnost w = bz + a i rotacija w = eiφz, gdje su z = x + iy koordinate položaja u početnome području, w = u + iv koordinate položaja u preslikanome području, a kompleksni broj, b ≠ 0 realni broj, a φ kut zakretanja kompleksne ravnine. Složenija konformna preslikavanja npr. w = z², w =  z i w = ez mijenjaju oblik područja koje preslikavaju; tako preslikavanje w = z² mijenja kružnicu u kardioidu, a preslikavanje w =  z mijenja kružnicu u jednu granu lemniskate. U mehanici fluida, preslikavanje Žukovskog (po ruskom fizičaru Nikolaju Jegoroviču Žukovskom) w = z + 1/z, omogućava opis optjecanja tankoga krila jednostavnijim opisom optjecanja cilindra.

Citiranje:

preslikavanje. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2013. – 2024. Pristupljeno 22.6.2024. <https://www.enciklopedija.hr/clanak/preslikavanje>.