struka(e): matematika | biologija | fizika
ilustracija
TRANSLACIJA
ilustracija
TRANSLACIJA, translacija četverokuta

translacija (lat. translatio: prijenos).

1. U matematici, preslikavanje euklidskoga prostora na sebe, pri kojemu se točka T preslikava u točku T′ tako da je vektor TT′ = a jednak za sve točke prostora. Translacija ne mijenja oblik i dimenzije preslikavanog područja npr. paralelne pravce preslikava opet u paralelne. Ako su r i r radijvektori korespondentnih točaka pri translaciji za vektor a, oni su međusobno vezani relacijom r′ = r + a. U pravokutnome Kartezijevu koordinatnom sustavu ta veza glasi: x′ = x + ax, y′ = ay, z′ = z + az, gdje su ax, ay, az koordinate vektora a.

2. U fizici, translacija krutoga tijela je gibanje krutoga tijela pri kojemu se svi dijelovi tijela gibaju po jednakim putanjama i bez rotacije.

3. U biologiji, proces u kojem se genska informacija, prvotno zapisana u genima i zatim prepisana u obliku glasničke RNK (mRNK) (→ transkripcija), prevodi u slijed aminokiselina polipeptidnih lanaca bjelančevina. Kako bi se 20 različitih aminokiselina prilagodilo genetičkomu kodu napisanomu s pomoću četiriju »slova« (A, U, G i C) u mRNK, aminokiseline se vežu na specifične male molekule transportne RNK (tRNK). Translacija se zbiva u aktivnom središtu ribosoma, gdje molekule tRNK s vezanim aminokiselinama, aminoacil-tRNK (aa-tRNK), s pomoću svojih antikodona čitaju triplete genetičkoga koda u molekulama mRNK. Stvaranje peptidne veze između rastućega polipeptidnoga lanca i novopridošle aminoacil-tRNK (pri čem nastaje peptidil-tRNK) katalizira RNK u peptidiltransferaznom centru ribosoma, pa je ribosom u stvari enzim za translaciju genske informacije. (→ ribozimi)

Citiranje:

translacija. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2013. – 2024. Pristupljeno 24.7.2024. <https://www.enciklopedija.hr/clanak/translacija>.